ثریا قاسمی با انتشار این عکس نوشت:

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما

از خداوند صبری عظیم برای شما

و خانواده محترمتان خواستارم

باورم نمیشه خدااااا

 واکنش ثریا قاسمی به در گذشت فتحعلی اویسی +عکس