دریا مرادی دشت بازیگر خوش چهره ایرانی در اینستاگرامش تصویری از خود با شال محلی و چهره ای بسیار خاص منتشر کرد.

دریا مرادی دشت با چهره‌ای جدید ظاهر شد /عکس

 

دریا مرادی دشت بازیگر نه چندان نام آشنایی است که چند صباحی است به عقد پویان گنجی درآمده و عروس فاطمه گودرزی شده است.

با این وصلت، دریا مرادی به سرتیتر خبرها آمده است و روزی نیست که عکس و تصویر جدیدی از او در فضای مجازی منتشر نشود.

حال این عروس و داماد با هم به کافه‌ای رفته‌اند و عکسی به یادگار انداخته اند.

او بازیگری را ابتدا با سریال تبریز در مه آغاز کرد.