دنیا مدنی سال پر حادثه ای را پشت سر گذاشت و یکی از پر خبر ترین چهره ها در اخبار وقت صبح بود. حالا او در ایران است و به کویر مرنجاب رفته و عکسی شیک گرفته است.

دنیا مدنی در دل کویر مرنجاب! /عکس

 

دنیا مدنی چندی پیش از مهاجرت حرف می زند و چند روزی هم به ارمنستان سفر کرد اما بازگشت.

علاقه زیادی به آفرود بازی دارد و چند تصویر اینجوری هم از خودش منتشر کرده است و کپشن های خاصش را آنجا می نویسد.

او زیر عکس خودش در کویر مرنجاب نوشته است:

گذشتم از سر عالم، کسی چه می داند
که من به گوشهء خلوت، چه عالمی دارم