فلامک جنیدی پست زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

وی نوشت: دورتون بگردم آقای مهرآوران .از وقتی این عکستون رو دیدم به آدمی که احتمالا رو مبل روبروتون نشسته بوده فکر می کنم که چه حظی برده در کنار شما.

می‌شناسمتون می‌دونم می‌تونستین چقدر شیرین و متواضع و بانمک از زندگی و نمایش و رنج و سرخوشی براش حرف زده باشین، انقدر که اون وسطها بلند شده باشه و ذوق‌زده از این که زنده‌اس دلش خواسته باشه یه عکسی از اون لحظه‌ی شما بگیره. انصافا خوش به حالش... البته که خوش به حال همه‌ی ماهایی که شما رو شناختیم بوده و هست،چرا که ذات وجود آدمی که شما هستین، ما رو به آدم‌ها و جهان خوشبین‌ کرده و دلخوش. مرسی و دوستتون دارم.

اینستا پست احساسی فلامک جنیدی برای عزت الله مهرآوران+ عکس