حمید گودرزی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. حمید گودرزی با انتشار این تصویر نوشت:

 امروز با دوستان خوب و انسان‌های دوست داشتنی این سرزمین تمرین کردم باعث افتخار بود ممنونم بچه ها

دوستان ورزشکار حمید گودرزی /عکس