یکتا ناصر بازیگر مطرح و همسر منوچهر هادی در اینستاگرامش عکسی زیبا از خود به همراه متنی پر احساس به اشتراک گذاشت.

نیاز و غم موجود در نگاه یکتا ناصر / عکس

 

یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت :

تو چه دانی که پس هر نگه

ساده من

چه جنونی

چه نیازی

چه غمی ست

ماجرای آشنایی یکتا ناصر و منوچهر هادی

یکتا ناصر در اسفند 1394 وقتی 37 ساله بود با منوچهر هادی 41 ساله ازدواج کرد.

آشنایی این دو با فیلم یکی می خواد باهات حرف بزنه از سال 1390 شروع شد.

ثمره این زندگی یک دختر بنام سوفیا متولد آذر 1395 می باشد