سانیا سالاری بازیگر جوان و شناخته شده در اینستاگرامش با انتشار عکسی خاص از خود متنی درباره روزهای دلتنگی منتشر کرد.

 

سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت :

دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

وهر دانه ی برفی

به اشکی نریخته می ماند .

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است .

از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق های نهان

وشگفتی های بر زبان نیامده

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من .

ابراز دلتنگی سانیا سالاری /عکس