منوچهر هادی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. منوچهر هادی در پستش نوشت:

گوشگله پیدر روز دختر مبارک
همه زنان جهان روزشان مبارک چون دختر پدر مادراشونن

منوچهر هادی و سوفیا در روز جهانی دختر /عکس