فرزاد فرخ تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. فرزاد فرخ با انتشار این تصویر نوشت:

همیشه خودت را "نقد" بدان
تا دیگران تو را به "نسیه" نفروشند...
سعی کن استاد "تغییر" باشی
نه قربانی "تقدیر"...
در زندگی به کسی اعتماد کن که به او "ایمان" داری
نه "احساس"...
هرگز به خاطر مردم "تغییر" نکن
این جماعت هر روز تو را "جور دیگری" می خواهند...
شهری که همه در آن "می لنگند"
به کسی که "راست" راه می رود می خندند...
به چیزی که دل ندارد "دل نبند"...
هرگز تمامت را برای کسی "رو نکن"…
بگذار کمی "دست نیافتنی" باشی...
آدم ها "تمامت" که کنند، "رهایت" می کنند...
و در آخر
"خودت باش"

استایل جدید فرزاد فرخ در میان کاکتوس ها /عکس