سحر ولدبیگی تصویر  زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد. سحر ولدبیگی نوشت:

 شاید اگر رویای زندگیِ بدون درد و تجربه‌های ناخوش‌آیند را کنار بگذاریم، با بخش دیگری در درونمان رو به رو شویم که میداند چطور خودش را با واقعیتِ زندگی منطبق کند و جلو برود.

بخشی که میداند چطور درد بکشد، چطور تحملش کند و چطور از آن گذر کند.

پست جدید سحر ولدبیگی /عکس