محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران است که در این تصویر استایل ورزشی او را با هیکلی ورزیده میبینید.

هیکل ورزیده محمدرضا گلزار/ عکس