محمد علیزاده  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. محمد علیزاده نوشت:

 من به همراه دوستان نازنینم

مردان پر افتخار تیم ملی کشتی ایران میهمان نازنین رفیق و برادرم جناب رضا فردوس بودیم

کلی کیف بودو حال خوب

و این عکس ها به یادگار برایم ماند

محمد علیزاده و مهمانان کشتی گیرش /عکس