پیمان طالبی ، مجری تلویزیون یک استوری انگیزشی در صفحه مجازی خود منتشر کرد. پیمان طالبی نوشت:

"مشکلات زندگی هرکسی به اندازه ظرفیتشه، به اندازه تحملشه. وقتی یکی از درداش واست میگه نگو خوشی زده زیر دلش".

استوری انگیزشی پیمان طالبی /عکس