نیکی کریمی با انتشار عکس زیر نوشت: 

سلام و صبح همگی به خیر ، امروز صبح زود به سمت لوکیشن فیلمبرداری

نیکی کریمی