فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت: 

خدایا...!!!

ما را در تکرار "غریبانه ی"

روز هایمان "تنها نگذار"

خدایا کمکمان کن .....!!

دست هایمان را به پنجه ی

طلایی خورشید "دوستی بسپاریم"

و در آبی بیکران

"مهربانی ها" به پرواز در آییم! ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌

خدایا ادمهای ریاکار ، حسود و بددل رو از هممون دور بگردان خدایا خودت ب مردم سرزمینم ثروت و سلامتی و عزت و آبرو عطا کن. کنارمون باش و دوستمان بدار 

 

عکس نوستالژی فریبا نادری با سماور