صبا راد مجری جنجالی ایران در اینستاگرام عکسی را از خود در رستوران با چهره جدیدش به اشتراک گذاشت.

چهره جدید صبا راد در رستوران /عکس

صبا راد با انتشار این عکس نوشت :

دوام بیاور…

حتی اگر طنابِ طاقتت به باریک ترین رشته اش رسید

حتی اگر از زمین و زمانه بریدی

حتی اگر به بدترین شکلِ ممکن،

کم آوردی…

در ذهنت مرور کن؛

تمامِ آرزوهایِ محال دیروز را که امروز، زیرِ دست و پایِ روزمرگی ات،

جولان می دهند

تمامِ آن ثانیه هایی که مطمئن بودی

نمی شود ، اما شد!

تمامِ آن لحظه هایی که فکر می کردی پایانِ راه است،

اما نبود!

می بینی؟! خدا حواسش

به همه چیز هست؛

دوام بیاور…