شب گذشته چند بازیگر شناخته شده من جمله مصطفی زمانی و امیر جعفری برای انجام یک کار خیر در سالن شهرزاد حاضر شدند و نمایشنامه «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد» نوشته ادوارد آلبی را روخوانی کردند و تعدادی از هنرمندان نیز برای تماشای این اجرا حضور داشتند.

حضور مصطفی زمانی و امیر جعفری در اجرای یک نمایشنامه /عکس

حضور مصطفی زمانی و امیر جعفری در اجرای یک نمایشنامه /عکس

حضور مصطفی زمانی و امیر جعفری در اجرای یک نمایشنامه /عکس

حضور مصطفی زمانی و امیر جعفری در اجرای یک نمایشنامه /عکس