مریم سلطانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. مریم سلطانی در پستش نوشت:

گام‌هایی بزرگ بردار …
رویا‌هایی بزرگ داشته باش …
آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان …
عمیق نیایش کن …
ایمان قوی داشته باش…
عشق را به تمام جهان پراکنده کن …
به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

مریم سلطانی در رستورانی شیک /عکس