بهاره رهنما  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. بهاره رهنما نوشت:

 مادرم این روزها بعد از فوت پدر

دخترم شده

و من مادرش !

کاردنیا عجیب است

نقش هایمان

مرتب عوض می شود...

بماند که دختر عاقل و فهیم من همیشه مادرم بود از کودکی اش...

بهاره رهنما و مادرش در روزهای نبود پدر /عکس

13نوامبر

روز جهانی مهربانی بر مهربانترین های دنیا مادران سرزمینم مبارک