سانیا سالاری این عکس را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.  سانیا سالاری نوشت:
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

بارانی خوشرنگ و شیک سانیا سالاری /عکس