علیرضا طلیسچی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. علیرضا طلیسچی با انتشار این عکس نوشت:

دلتنگی علیرضا طلیسچی برای طرفدارانش /عکس

ابر آمد و زار ، بر سر سبزه گریست

بی بادهء گلرنگ نمی شاید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست!

تا سبزه خاک ما ، تماشاگهِ کیست ...

این کوزه چو من عاشق زاری بوداَست

در بند سر زلف نگاری بوداَست

این دسته که بر گردن او میبینی ،

دستیست که بر گردن یاری بوداَست ...

#خیام 

دلتنگتونم