افسانه پاکرو بازیگر جوان و خوش چهره در صفحه اینستاگرامش تصویری را از خود به مناسبت پاییز به اشتراک گذاشت که زیبایی اش دو چندان شده است.

 

حال خراب افسانه پاکرو /عکس

 

افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت:

آن که به دیگری ، فقط برای منفعت خودش ، به راحتی صدمه میزند،

در مغزش چه میگذرد و

چطور خود را قانع میکند؟

چطور شب ، راحت میخوابد؟

تنها میدانم که خطا کار ، همیشه خود را بیگناه و دیگری را مقصر میداند.

خوب نقش بازی میکند و بی هیچ منطقی، همیشه طلبکار است.