میلاد کی مرام تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. میلاد کی مرام با انتشار این عکس نوشت: سلامتی همه اونایی که خودشونن و اهمیتی به همرنگ جماعت شدن نمیدن.

 عکس جذاب از میلاد کی مرام /عکس