علی ضیا این عکس را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

بی تو کماکان در من

نفسی هست،

ولی

جانی نیست

استایل شیک علی ضیا در خیابان+ عکس

استایل شیک علی ضیا در خیابان+ عکس