مهران غفوریان تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.مهران غفوریان در توضیحی این عکس نوشت:

اکران خصوصی سریال جیران
ساخته جناب آقای فتحی
بهرام عزیزم بعد از مدتها دیدمت و چقدرررر خوشحالم کهنه رفیق عزیزم

سلفی بازیگران سریال جیران در اکران خصوصی +عکس