نوید محمدزاده این عکس را که همسرش فرشته حسینی از او گرفته در اینستاگرامش منتشر کرد.

 ژست نوید محمدزاده در هتل دریایی +عکس