تینا پاکروان با انتشار این عکس نوشت: از تک تک عوامل پشت دوربین ، تولید و پس تولید و بازیگران نازنین سریال خاتون سپاسگزارم که این پازل بدون هرکدام شان ناقص بود.

از مردم نازنین که همراه مان بودند ممنونم. انرژی خوب شما خستگی را از جان مان برد.

و از خانواده عزیزم که اگر نبودند این قطار به مقصد نمی رسید …

شاد باشید

تشکر تینا پاکروان برای پایان سریال «خاتون»