مصدومیت بازیگر سریال جیران+عکس

در این بخش امیرحسین فتحی بازیگر سریال جیران را مشاهده میفرمائید که دچار مصدومیت جدی از ناحیه دست شده اند.

 مصدومیت بازیگر سریال جیران+عکس