چند وقتی است مهاجرت سحر قریشی از ایران و پس از آن روابط عاشقانه اش با امیر تتلو خبر ساز شده است. اما حالا پس از کنسرت اخیر این خواننده در ترکیه و رفتار سحر قریشی، روابط این دو به حاشیه کشیده شده است.

احتمال می‌رود جریان اخیر بازهم یک جنجال ساختگی و بازی رسانه ای این دو نفر برای جذب مخاطب و ترند شدن باشد.

در ابتدا سحر قریشی اشتباه خود را پذیرفته و خطاب به تتلو و هوادارانش استوری زیر را منتشر کرده است.

عاشقانه‌های سحر قریشی و تتلو  به دعوا ختم شد!

تتلو اما در پاسخ او و در کانال خود او را مقصر دانسته و عذرخواهی او را نپذیرفته است. نمونه ای از پیام های این خواننده را در زیر مشاهده می نمایید.

 

عاشقانه‌های سحر قریشی و تتلو  به دعوا ختم شد!

 

عاشقانه‌های سحر قریشی و تتلو  به دعوا ختم شد!