احترام برومند عکس زیر را به بهانه زادروز مرضیه برومند منتشر کرد و نوشت :

"هفدهم خردادماه تولد ( مرضیه برومند) است ، ابتدا به وجه خواهر بودنش فکر کنم ؟ و یا یکی از بهترین کارگردانهای کشورمان ؟ کسی که خاطرات زیبایی از آرایشگاه زیبا ، مدرسه موشها ، شهر موشها ، خونه مادر بزرگه ، قصه های تابه تا ، کتابفروشی هدهد ، کاراگاه شمسی و مادام ، و بسیاری دیگر فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی ، برایمان باقی گذاشته ؟

‎امشب و در این زادروز تولدش این عکس را انتخاب کردم ، چون بیش از هر تصویری من را به یاد مادرم انداخت ، این پیراهنهای شبیه به هم راضیه و مرضیه ، با پارچه گلدار چیت مازندران ، یا کارخانه پارچه بافی بهشهر ، با آستینهای پفی که تمام بعد از ظهرهای تابستان ، ومادرم ، پای چرخ خیاطی را به یادم میاورد ، حالا چقدر خنده ام میگیرد ، از چتری های کج موهای راضیه و مرضیه ، که آنهم کار مادرم بود ، که هم خیاط بود و هم سلمانی ، وگرنه امورات خانه ، نمیگذشت .

‎راستی ، دختر دست چپ ، مرضیه است . مرضیه جان ، این روزها ، کار جدیدت مجتمع کلیله ودمنه را میبینم و لذت میبرم و همچنان به تو افتخار میکنم ، که هنوز با انرژی کار میکنی . مرضیه جان تولدت مبارک"

خواهرانه‌ای برای خالق مدرسه موش ها+عکس