ستاره برنده اسکار فیلم «شاه ریچارد» که برای اقدامش در مراسم اسکار ۲۰۲۲ با انتقادات زیادی مواجه شد، در حال برنامه ریزی برای بازگشت به سینما با فیلم «من افسانه هستم ۲» است.
به گفته خبرگزاری سان، در فیلمنامه فیلم «من افسانه هستم ۲» از شخصیت ویل اسمیت نام برده شده است و هیچ نشانه ای از بیرون کردن این بازیگر از این پروژه وجود ندارد.
طبق گفته منبع نزدیک به فیلم، بدیهی است که ویل اسمیت تهیه کننده فیلم «من افسانه هستم ۲»  نیز است و شرکت تولیدی وی در حال توسعه این پروژه است.
طبق اعلام این منبع، احساسات منفی مردم در مورد ویل اسمیت به لطف داستان هایی مانند دادگاه جانی دپ و امبر هرد مطمئنا در هفته های اخیر کاهش یافته است.

بازگشت «ویل اسمیت» به سینما بعد از حواشی اسکار