عکس‌هایی را کنار هم قرار داده‌ایم کـه شباهت عجیب بازیگران بـه هم را نشان می‌دهند، بعضی از این بازیگران از نظر چهره فوق‌العاده بـه هم نزدیک‌اند و ممکن اسـت در خیابان با آن یکی بازیگر اشتباه گرفته شوند! 

 

 ویدا جوان و هانیه توسلی

 ویدا جوان و هانیه توسلی

 هدیه تهرانی و سحر زکریا

 هدیه تهرانی و سحر زکریا

 غزل شاکری و پگاه آهنگرانی

 غزل شاکری و پگاه آهنگرانی

 مینا ساداتی و لیلا زارع

 مینا ساداتی و لیلا زارع

 نازنین بیاتی و زیبا کرمعلی

 نازنین بیاتی و زیبا کرمعلی