احضار مهتاب کرامتی به دادسرای اوین | آزاده صمدی هم احضار شد

صبح روز دوشنبه ( 26 دی ماه 1401 ) آزاده صمدی و مهتاب کرامتی دو بازیگر شناخته شده سینمای کشور برای پاره ای از توضیحات به دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین احضار شدند.

مهتاب نصیرپور دیگر بازیگر با سابقه کشورمان نیز روز گذشته از احضارش به دادسرای اوین خبر داده بود.

 

مهتاب نصیرپور