خوش‌گذرانی خانوادگی رونالدو در عربستان | رونالدو و عشقاش

کریستیانو رونالدو تصویر زیر را در صفحه رسم خود منتشر کرده است. کریستیانو رونالدو با انتشار تصویری از حضورش در عربستان سعودی نوشته: وقت‌گذرونیِ بینظیر با عشقام!

 

خوش‌گذرانی خانوادگی رونالدو در عربستان | رونالدو و عشقاش