رونالدو می‌خواست مادرش را به دیدار علی دایی بفرستد؟

اواخر تابستان ۱۴۰۰ فدراسیون فوتبال در نظر داشت به بهانه دیدار دایی با رونالدو ، اسکوچیچ را هم به پرتغال ببرد تا با طارمی آشتی کند که در نهایت هیچکدام از این برنامه‌ها به مرحله اجرا نرسید. 

امروز مجتبی خورشیدی سرپرست وقت تیم ملی ایران گفت: با رونالدو مکاتبه کردیم تا علی دایی را به پرتغال ببریم و هدیه‌ای به رونالدو بدهیم. 

رونالدو گفت "نمی توانم بیایم و درگیر مسابقات هستم، اما مادرم را می‌فرستم".

رونالدو می‌خواست مادرش را به دیدار علی دایی بفرستد؟