تصاویری عجیب از نجم الدین شریعتی بر سر مزار خودش!

نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا در صفحه اینستاگرام ویدیویی از خود در حال شستن قبر یک فرد متوفی که هم اسم با وی می باشد منتشر کرده و نوشت «کفی بالموت واعظا».