به گزارش افکارنیوز،

بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت:

کاش آرزوهامان را فرصتی باشد...

عکس: نگار عزیزم

اینستا