به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین رستمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

با یکی از خوش انرژی ترین دستیار کارگردانهای ایران

(سر ضبط سریال #آچمز )

 

اینستا