به گزارش افکارنیوز ، علی ضیا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

زندگی یک چمدان است

که می اوریش

بار و بندیل سبک میکنی و میبریش

اینستا