به گزارش افکارنیوز ، سام درخشانی و بهاره کیان افشار در فوتوکال فیلم «پالتو شتری» ؛ حضور داشتند که تصویر مربوط به این مراسم را مشاهده می کنید.

 

اینستا