به گزارش افکارنیوز،

نوید محمدزاده در توضیح این عکس نوشت:

کارگردان،معلم،رفیق،پدر، همه چی

ممنونم ازت بخاطر جسارت و ریسکی که بهم یاد دادی.

 

اینستا