رضا صادقی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: سلفی متفاوت

هفت سال صبورى دنیاى ادمى که دنیاش پر از دیوانگیه کم نیست ، هفت سال مهر و همراهـى روزاى تلخ و شیرین . و حالا با دو فرشته کنارم هستى همسر همواره همراهم ...

سالگرد ازدواجمون مبارکمون باشه و بازم ممنون بودنتم که همیشه عاشق بوده و بى توقع .....

سایه مهرت برقرار مهربانوى من ......

ممنون از دعاى خیر همه عزیزانم ...

اینستا