به گزارش افکارنیوز ، «محمدرضا گلزار» ؛ با انتشار تصویر زیر، صفحه شخصی خود نوشت :

برای آهنگ بعدی حاضرین؟

 

اینستا