به گزارش افکارنیوز،

آناهیتا همتی در اینستاپستش نوشت:

یکی از راه های برون رفت از دلتنگی، خاطره بازیست.

خانم #نادره عزیزم ، شما با رفتنتون به کلی مهربانی رو با خود بردید.

آقای #محمد_علی_کشاورز و آقای #اسماعیل_شنگله پاینده باشن.

منزل آقای شنگله، سال هشتادوچهار ، سیزده سال پیش.

 

اینستا