به گزارش افکارنیوز،

ماهور الوند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

ژاله در دست ساخت.

 

اینستا