به گزارش افکارنیوز،

پرستو صالحی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

سال ۱۳۹۷ پر اشتباه ترین سال زندگی من بو‌د البته اوستا کریم مثل همیشه حواسش بهم بود و نذاشت مسیر اشتباه و تا آخر برم و دُرستش و گذاشت سر راهم الهی شکر...

ولی ای کاش همیشه و پایان هر سالی اینجوری باشه بعضی کارا و اشتباه ها غیر قابل جبران و برگشت هستن و مسیر زندگی آدم و به طور کلی تغییر میدن. حواسمون باشه یک - اشتباه نکنیم، دو - آدم اشتباهی رو تو زندگیمون راه ندیم، سه - از همه مهمتر آدمِ اشتباهیِ زندگی همدیگه نشیم.

با آرزوی اینکه خدا درست ترین ها رو سر راه زندگی تون قرار بده رفقا الهی آمین...

 

اینستا