به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

چه خیالی ، چه خیالی ، ... می دانم

پرده ام بی جان است.

خوب می دانم ، حوض نقاشی من بی ماهی است.

#سهراب_سپهری

 

اینستا