به گزارش افکارنیوز،

امیر نوری با انتشار این عکس نوشت: گیلی گیلی گیلی.

 

اینستا