به گزارش افکارنیوز،

مبینا نصیری با انتشار عکس زیرنوشت:

[وقتى] فرشتگان جانشان را مى‌ گیرند مى‌ گویند در زمین به چه [حال] بودید پاسخ مى‌ دهند ما در زمین مردمی مستضعف بودیم مى‌ گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید ؟!!!.

سوره نساء- ٩٧

اینستا