به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

برای خوشبخت زندگی کردن ، پنهان زندگی کن.

 

اینستا